Hulterstad 113


Kvarnar
De flesta öländska väderkvarnar är stubbkvarnar från slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet. Stubbkvarn kommer ifrån att kvarnhuset vilar på en stor stubbe. När vingarna snurrar så vrids hela kvarnhuset omkring stubben.
 

Väderkvarnen på Gettlinge gravfält

Väderkvarnen på Gettlinge gravfält

Väderkvarnen på Gettlinge gravfält.
Gravfältet sträcker sig ca. 2 kilometer söderut. Här finns en skeppssättning och ett par domarringar, två resta kalkstenhällar.
Här stannar vi gärna för lite termoskaffe och går runt med kameran. Det finns alltid vackra bilder att ta. På våren är marken täckt av orkideér och andra blommor.

Kvarnkungen. En stor tullkvarn. Den drevs av mjölnare. Det är tre kvarnar i Björnhovda invid väg 136. Kvarnkungen är den södra. Kronprinsen den norra och Drottningen i mitten.

Drottningen. En s.k. tullkvarn som drevs av mjölnare. Det är en s.k. hölländarmodell. Den finns i Björnhovda efter väg 136 öster om Färjestaden.

Kronprinsen. Den finns vid Björnhovda utmed väg 136. En typisk stubbkvarn.

Gråborgs kvarn. Är en stubbkvarn som ligger vid Ölands största fornborg.

Högby stenkvarn ligger utanför Löttorp. Det är en s.k. holländarkvarn. Den är 14m hög.

Jordhamns skurkvarn. Den enda som finns idag är denna som ligger vid Jordhamn. Den är en vinddriven kvarn.

Karlevi stenkvarn. Det finns tre stenkvarnar på Öland. Denna och en i Högby och en i Ventlinge.

Karlevi stenkvarn

Karlevi stenkvarn


Kvarn höghäll. Den är byggd i Bjärby på 1700-talet men flyttades till Höghäll omkring 1920.

Kvarnen i Jordsläta. En liten kvarn och en av de äldsta i Gärdslösa.

Vedbormskvarnarna. I Högby socken finns flera fina bevarade kvarnar.

Kvarnkrogen. En holländarekvarn som är byggd 1884 och som finns i Grönhögen.

Kvarnarna i Störlinge. Det är sju kvarnar på rad. Stubbkvarnar med vridbart kvarnhus.

Kvarnarna i Lerkaka. Kanske är Ölands vackraste kvarnrad.

Kvarnarna i Lerkaka

Kvarnarna i Lerkaka

Sandviks kvarn. Är en av värdens största kvarnar. Den byggdes i Vimmerby i mitten på 1800-talet. Det finns åtta våningar och den är 26 m hög.

Össbykvarnen. Troligen den sista kvarnen på södra Öland som var i drift. Den användes fram till 1950-talet.

Väderkvarnarna i Vickleby. Det finns en historia om att det skulle funnits 77 väderkvarnar 1677 i Vickleby socken. Utmed väg 136 så finns här 6 väderkvarnar i två grupper när man passerar byn.