Hulterstad 113

Ölands natur

Öland bjuder på en fantastisk natur. Här får du ta del av det stora världsarvet med radbyar (Hulterstad är en radby!), alvaret, strandängarna och mycket annat. Hela södra Öland är ett världsarv.

Att vandra på alvaret på försommaren och mötas av en matta av orkidéer är en fantastisk upplevelse. Växter som lever här är tuffa växter som klarar det hårda torra klimatet. De klarar hetta och torka, de klarar vinterns prövningar och höstens översvämningar samt näringsbristen som finns här. Trots detta så står alvaret i blom från tidig vår till sen höst.

På alvaret finns bronsåldersgravar och rester av gamla alvarvägar. Befolkningen från järnåldern använde alvaret som boplats. Stora Alvaret är värdens största sammanhängande alvar. Det är 255 kvadratkilometer stort.

Strax väster om Hulterstad kan du vandra rakt ut på det stora alvaret. Hulterstads alvar är vackert och i juni blommar ölandssolvändan, som är en av de första invandrarna efter istiden, och lite senare täcks marken av gul fetknopp. Här möter du också den sällsynta stora sandliljan. Här ute på alvaret möter du också Tingstad flisor efter 7 km vandring, Ölands mest kända tingsplats. En plats där häradsrätter och ting träffades och där tvister avgjordes och beslut i gemensamma frågor togs upp. Här ute letar ängshök föda och ljungpiparen är en karaktärsfågel.

Öländska ädellövskogar täcks i maj med vitsippor, blåsippor och gulsippor. Fågelkören är imponerande. Där trädgårdssångare, härmsångare och näktergalar försöker överrösta varandra. Ädellövskogar är som en lummig oas mellan alvar, hav och jordbruksmarker. Att bara vara och njuta av fågelsång och nunneört är som sammet för själen.

De lundarna som ligger närmast Hulterstad är Albrunna lund och Ottenby lund. Vid Albrunna lund hittar du våradonis på ängsmarken. Här finns också blodnäva och brudbröd. Här finns också den mycket ovanliga fjärilen björnlokeskärmmal. Den är ingen färgsprakande fjäril men kan vara utmanande att leta efter den vid björnlokorna.

Ottenbylund är en blandlövskog med ek och björk som dominerar. Vissa ekar är över 400-år gamla och har en omkrets på över 4 meter. Här finns en lavart på en ek i lunden som bara finns här i hela landet. Lunden är den fågeltätaste på hela Öland. Här finns också ett fågeltorn där du har utsikt över Schäferiängarna. Att se halsbandsflugsnappare och höra sommargylling är inte helt ovanligt. Hela lunden har välmarkerade stigar.

Havet och kusten. I slutet av maj föds kutarna. För att se sälar så är den bästa platsen Ottenby, på södra delen och Västerstadsviken (Eckelsudde) på västra. Hela kusten är ett fågelparadis för rastande och sträckande fåglar. På Ölands nordvästra del finns Neptuni åkrar och Byrums raukar. Neptuni åkrar är ett klapperstensfält och med färgsprakande blomning av blåeld. Byrums raukar är Ölands mest kända raukområde. Området är rikt på döda urtidsdjur som sjunkit till botten och bäddats in i sediment.

Natur runt Hulterstad förutom ovan nämnda alvar så finns en väg som leder ner till havet österut. Man kan promenera ner eller ställa bilen vid P-platsen vid Görans dämme. Om man gillar fåglar så kan några timmar utmed stranden ge utdelning, speciellt under sträcktider. Allt som passerar fina fågellokaler som Stora Ören och Seby läge passerar också här.

Görans dämme som ligger ett stenkast från byn är en kustnära våtmark. Det är en grund vegetationsrik vattenmiljö omgiven av fuktängar och torrare marker. Från plattformen ser man under sommaren svarttärnor och simänder.

Visste du att:

Landskapsblomman är ölandssolvända
Landskapsdjuret är näktergalen
Landskapsinsekten är Rosenvingad gräshoppa
Landskapsstenen är Ortoceratitkalksten
Landskapssvampen är Vårmusseron
Landskapsfisken är Skrubbskädda
Och att det är 50 mil kust, 350 kvarnar, 20 fornborgar, 32 arter orkidéer och ett världsarv!