Hulterstad 113

Ölands fågelliv

Jag, Jörgen är fågelskådare. En inbiten fågelskådare och fågelfotograf. Jag älskar Öland och dess säregna natur och fågelrikedom. Öland är fåglarnas ö. Men man behöver inte vara fågelskådare för att hänföras av fågellivet. På Öland finns det hav, det finns uddar, det finns stränder och det finns ett sund. Det finns hagar och det finns löv- och barrskog, åker och äng. Det finns ett ”innanhav”, stora Alvaret med sin märkliga natur.

Massor av fåglar passerar Öland varje vår och varje höst. Ön ger vila och mat till våra fåglar på sin färd. Det finns inget landskap i Sverige som är så rik på variation i miljöer vilket då gör att så många olika arter rastar här.

Januari
Ön ligger i vinterns grepp. Nytt år och ny artlista för många fågelskådare. Många ”skådare” jagar gärna årskryss och då är årets första dag och månad extra viktig. Januari är relativt fågelfattig men vissa år ändå väldigt spännande. Är det ett snörikt år samlas gärna fåglarna vid kusterna där de lättare kan hitta mat. Det kan vara gott om trastar och siskor vissa år. Spana gärna vid gödselstackar där sparvar och finkar gärna söker föda. Sandrevlarna kan locka berglärkor och snösparvar och i mållorna kan flockar av vinterhämplingar hitta mat. Att leta fåglar på fågelborden kan ge udda fynd denna månad.

Utmed kusten kan man hitta skärsnäppor. Vid öppet vatten övervintrar ofta änder och ibland finns någon salskrake och bergand i flockarna. Längre ut till havs finns lommar och alfåglar. Utmed kusterna patrullerar gärna havsörnar. Även andra rovfåglar som stenfalk, fjällvråk, kungsörn och blå kärrhök ses rätt ofta.

Februari
Första vårmånaden på Öland? Ja vissa år kan det vara så. Men naturligtvis beroende på vädret. Om vintern varit snöfattig och att sydlig vind ligger på, så kan årets första väderflyttare visa sig. Sånglärkor och tofsvipor kan dyka upp tillsammans med gravänder och grågäss. Men februari kan också vara den kallaste månaden. Man kan gärna leta efter någon udda trut i hamnarna. Är månaden fågelfattig och kall kan man alltid putsa kikaren inför nästa månad!

Mars
Nu börjar vårfåglarna göra entré till ön. Starar och bofinkar och några kustbundna arter som strandskator och större strandpipare. Vadarna som häckar på ön kommer så tidigt de kan. I grunda havsvikar hittar man simänderna och på snöfria gärden landar de första tranorna och storspovarna. Utmed kusterna kan man leta efter skärpiplärkor. I våra trädgårdar hittar man taltrast och rödhake. I slutet av månaden börjar ejdersträcket i Kalmarsund om det är isfritt. Då passerar tusentals ejdrar och är man uppmärksam och med en gnutta tur kan man hitta ”pralinen”, praktejdern i flockarna.

April
Nu händer det saker. Allt händer i april! Månaden kan ha vinterdagar och sommardagar. Snösparvar drar norrut och tropikflyttare anländer. Först på plats är sädesärlan och strax därefter dyker stenskvättorna upp. I slutet av månaden kommer lövsångaren med efterföljande flugsnappare, göktyta och svalorna. Det är nu man vill vara överallt på ön samtidigt.

Att skåda efter vädret ger oftast bäst utdelning. Är det sydliga vindar så är det sträckskådning i gryningen eller kväll som kan ge bra utdelning.

Att tillbringa eftermiddagen i buskmarker eller dungar och leta efter nyanlända småfåglar är spännande. De flesta småfåglar sträcker ju på natten och söker gärna skydd i dungar vid kusten. Är det både dis och dimma så kan ”nedfallet” bli stort av småfåglar. Det är även denna månad som kusterna och våtmarkerna fylls på av fåglar.

Maj
Denna månad är fågelskådarnas månad framför andra. Åtskilliga tusentals fågelskådare besöker ön nu. Man förväntar sig att se något oväntat om man åker hit en majvecka. Vad som helst kan dyka upp när som helst. Mycket sträcker förbi nu, det är prutgäss, lommar och alkor. Ibland någon bredstjärtad labb och någon av islommarna. På betade marker hittar man kanske någon rödstrupig piplärka, eller varför inte en citronärla. När man minst anar det kan det komma en aftonfalk svepa förbi. Eller varför inte en flock biätare.

Vadarna som är på väg till tundran sträcker oftast när det är fint väder och på hög höjd så vadarsträcket går ofta obemärkt förbi.

Nu kommer även den stora mängden afrikaflyttare. Lövsångare finns överallt. Att nu vandra i någon av Ölands lundar ger en underbar upplevelse av alla ljud. Bofinkar, taltrastar, lövsångare och svarthättor försöker överrösta trädgårdssångare och härmsångare. Även halsbandsflugsnappare, mindre flugsnappare och någon flöjtande sommargylling kan förgylla promenaden i lunden.

På Alvaret dansar ängshökar och någon höksångare kan sitta högt i någon buske och spana ut över markerna.

Det är denna månad som allt kan hända. Det är denna månad som flest fågelarter ses och det är rariteternas månad.

Juni
En spännande månad. Flyttningen pågår ännu. Denna månad är en bra tid att höra sommargylling. Hanarna kan sitta och flöjta hela dagarna. En del nattsjungande fåglar anländer som busksångare och flodsångare. Nu går man ifrån att bli fågelskådare till fågellyssnare. Vindstilla nätter och efter ett lite sämre väder brukar det vara som intensivast. Efter midnatt och till timmen före gryning brukar vara den bästa tiden att lyssna.

När de sista vårfåglarna passerar Öland på sin färd norrut lämnar de första sydsträckande vadarna ön. Nu drar honor av svartsnäppor, skogssnäppor och storspovar söderut. Så det kan vara lite höstkänsla före midsommar!

Runt midsommar börjar det bli tyst i markerna. Då har de flesta fullt upp med annat som att mata ungar. Det är då man hör tiggläten och varningsläten. Änderna och en del vadare ruggar bort sin fina häckningsdräkt.

Juli
Sol och bad. Semestermånad. Men också en väldigt bra fågelmånad på Öland. Vadarnas tid. På de grunda stränderna kan massor av vadare rasta. En del vadare påbörjar flyttningen redan i juni men det är i juli som det blir stora mängder arktiska vadare. Det kan vara tusentals vadare!

Även en bra tid för rovfåglar. På Alvaret kan man hitta trevliga gäster från södra Europa.

Augusti
Kanske ändå årets fösta höstmånad. Många äldre vadare har lämnat ön. Men de arktiska ungfåglarna rastar nu på sin väg söderut. De har inte sina föräldrar med utan klarar flyttningen själva, de har sina flyttningsvägar i arvsanlagen!

De flesta småfåglar lämnar nu ön nattetid. Man märker att den stora flytten nu är på gång. Flockar med trädpiplärkor drar förbi och gulärlor samlas på strandängarna.

Nu drar också de första sjöfåglarna söderut och tärnorna har påbörjat sin långa flyttning.

September
Nu är många rovfåglar på väg söderut. Vid fint väder kan 100-tal vråkar, tornfalkar och sparvhökar sträcka söderut. Många tättingar rastar på fält och stränder. Att hitta någon blåhake eller lappsparv är inte ovanligt. På åkrarna samsas stora mängder tofsvipor och ljungpipare.

Nu är även ejdersträcket i full gång. På en dag kan prutgässen räknas i tiotusentals. Även denna månad börjar labbarna dra söderut.

September på Öland är en spännande månad för fågelskådare!

Oktober
Precis som i maj är oktober lika heligt för fågelskådarna. Öland fylls av tusentals och åter tusentals vitkindade gäss. I de stora flockarna som rastar eller passerar kan det gömma sig en rödhalsad gås.

Dagarna är korta och blir då intensiva. Varje skådartimme är viktig. Vädret är avgörande hur man lägger upp en bra dag. Vid väderomslag, vid dimma, vid nederbörd så är strandraggning eller träddungar vid kusten spännande områden för fåglar som kommit över Östersjön under natten. Att leta fåglar som kommit från östra Ryssland eller Kina är spännande. Vid hårda vindar är kanske en sträckskådning alternativet. Beroende på vindriktning väljer man sida på ön. Bra tid för bredstjärtad labb.

November
November är en månad som ibland erbjuder kvalitet före kvanitet. Enstaka rara gäster kan besöka ön i november. En det flyttande eftersläntrare dyker upp. En del alfågel och sträckande trutar. Lom, doppingar och alkor i sina fina vinterdräkter.

December
December kan vara gråa toner i landskapet av regn, dis och dimma. Men det kan även vara kallt och snö. En mild december gör att många fåglar stannar kvar. Trastar och sidensvansar om det finns gott om bär. Vinterståndare utmed strandängar besöks gärna av finkar och siskor. Havsörnar patrullerar gärna utmed kusten för att leta mat.

Välkommen till Öland, Fåglarnas Ö. Ta hand om den och vårda den!